მშენებლობა

                         

შავი კარკასი   ................................მ2 = 350$ - 450$

 

 

 

თეთრი კარკასი   ...............................მ2 = 450$- 550$

 

 

 

მწვანე კარკასი    .............................მ2 = 600$ - 750$